Skip to content
משלוחים חינם מעל 300 ₪ 🎉 מינימום קניה באתר 180 ₪ להזמנה

Klipfel

יקב Klipfel הוקם בשנת 1824 על ידי מרטין קליפפל והוא נותר כעסק משפחתי עד היום. דורות ההמשך, החלו במלאכת ייצור היין בשטחים מובחרים שרק כעבור 60 שנה הוכרו כשטחים רשמיים לייצור יין על ידי ממשלת צרפת, בשל טיב הקרקע ואיכות הגפנים. חדשנות יזמית נוספת של יקב Klipfel, היא החלוציות שבייצור יין מזן פינו נואר.

 

יינות חבל אלזס של יקב Klipfel מיוחדים מאחר והם מיוצרים מזן ענבים אחד על מנת להדגיש את טעמו הייחודי. קיימים גם יינות נוספים המבוססים על בלנד יינות, כאשר כולם מיוצרים בשיטות המסורתיים הנהוגות באזור. הכרמים ממוקמים למרגלות הגבעות במיקום אידיאלי המאפשר להם להיות מוגנים מהקור הצפוני. איכות האדמה מעניקה לענבים מורכבות חומצית נעימה ועדינה.

 

היקב מייצר כ- 1.5 מיליון בקבוקים בשנה, שכ- 20% מתוכם מיועדים לייצוא בכל העולם כמו ארה”ב, אוסטרליה, סין וישראל.