Natural Light Tonic Water

ביטוי מופחת קלוריות של מי הטוניק עטורי הפרסים Franklin & Sons.

מיוצרים באמצעות מי מעיין טבעיים מוגזים, מרכיבים בוטניים מובחרים ומחצית מכמות הסוכר.

אינו מכיל חומרים משמרים או ממתירים מלאכותיים.