Play with Time

הקמפיין האחרון של המותג Martini, שפורסם בחודש יוני 2017, 

מנציח את תרבות האפריטיבו האיטלקית ומזמין את השותים להתגמש עם מושג הזמן – מעכשיו אפריטיבו מתי שרק רוצים.

Share