Konig Ludwig Weissbier

הבירה של משפחת המלוכה הגרמנית, Konig Ludwig היא תולדה של תרבות בירה עשירה שהחלה באזור בוואריה (גרמניה). כבר בשנת 1260 הוקמה מבשלת הבירה הראשונה באזור שהייתה חביבה על שושלת ויטלסבאך ששלטה באזור למעלה מ- 700 שנים. בשנת 1516 אחד מבני המשפחה הגדיל לעשות וחוקק סדרת תקנות בנוגע לטוהר הבירה המבטיחות את איכותה. גם היום, הוד מעלתו פרינז לויטפולד וון ביירן, נצר לשושלת המכובדת, ממשיך בחובותיו המלכותיות ומשמר את טעמה ואיכותה של בירה Konig Ludwig.

 

המותג Konig Ludwig עומד מאחורי פסטיבל הבירה הידוע אוקטוברפסט ופסטיבלים שונים המדמים את ימי הביניים ותקופת צעירותו של המותג. זהו אחד המותגים המובילים בגרמניה והוא משווק ברחבי העולם.

Share