Domaine Borgeot

ענבים שנבצרים באופן ידני ונמעכים להפקת מיץ ראשוני. שלב התסיסה מתבצע במכלים פתוחים לתקופה של 14 – 18 ימים. לאחר סחיטה מלאה וסינון, מיושנים היינות בחביות עץ אלון למשך שנה, כאשר 10% – 33% מן החביות הן חביות חדשות.