Cava Gudufredo

פירוש השם קאווה בספרדית הוא מערה או מרתף שמסמל את אופן היישון של יינות הקאווה בשיטה המסורתית. השם השתרש בשנות ה- 70 על מנת להבדיל את היינות המבעבעים הספרדים מיתר היינות הקיימים.
קאווה מיוצרת מזני ענבים ספציפיים ובאזורי גידול רשומים בלבד. מקורה של Cava Gudufredo הוא בעיר פנדס שבספרד, העיר המרכזית לייצור קאווה ובהתאם לשיטה המסורתית של תסיסה שנייה בתוך הבקבוק.

 

Share